Rupelmondse kreek wandelroute

Sluit de kaart
Close map sidebar
Toggle map sidebar

Rupelmondse kreek wandelroute

Length
7,8 km
Time
1u 45m
Terrain
62% Verhard

Geeraard de Cremerstraat 18b, 9150 Rupelmonde

Toon het startpunt op de kaart

Rupelmondse kreek routebord

Bekijk het routebord
Meer stops in de buurt
Stops sluiten
Meer stops langs de route?
Terug naar de kaart
Verharde weg
Onverharde weg
Meer info en stops bekijken

Routebeschrijving

In het zuidelijke gedeelte van de Polders van Kruibeke wandel je achtereenvolgens door elzenbroekbossen en weidevogelgebied. Hou je ogen open en je oren gespitst: bevers en reeën laten zich niet zomaar spotten. Hoeveel kan jij er tellen?

Startpunt

Rupelmonde

De Rupelmondse Kreek Route start in Rupelmonde, aan de Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk. Van de Kruibeekse deelgemeenten heeft Rupelmonde de kleinste oppervlakte, maar ook de hoogste bevolkingsdichtheid, die het dankt aan een rijk verleden als stedelijk gebied. Rupelmonde is vooral bekend als de geboorteplaats van Gerardus De Creemer (1512-1594), die als Mercator de basis legde van de moderne cartografie, en wiens standbeeld vandaag uitkijkt op het marktplein. Het centrum van Rupelmonde grenst aan de Schelde bij de monding van de rivier de Rupel, wat het overigens rustige plaatsje een maritieme aanblik geeft.

Graventoren

Getijdenmolen_Rupelmonde-1.jpg

In de twaalfde eeuw bouwden de graven van Vlaanderen in Rupelmonde een kolossale waterburcht ter verdediging van de Schelde en de Rupel, die ook dienst deed als gevangenis. In 1554 leefde Mercator er zeven maanden lang op water en brood na betichting van ketterij. Door de eeuwen heen werd de vesting verschillende keren verwoest en heropgebouwd. Na de oorlog met Frankrijk in 1678 ging het gebouw finaal tegen de vlakte. De nog bruikbare bouwmaterialen werden gerecupereerd door de plaatselijke bevolking, onder meer voor de bouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. In 1817 werd op de oorspronkelijke torenvoet een bakstenen jachtpaviljoen met uitkijktoren gebouwd, die vandaag bekend staat als de Graventoren. In 1955 richtten Lode Baekelmans en dichter Bert Peleman er een Schelde- en Mercatormuseum in, dat nog altijd te bezichtigen is. In de onderdoorgang – opgepast voor natte voeten – breng je een bezoek aan Mercator in zijn cel.

Getijdenmolen

Getijdenmolen_Rupelmonde-2.jpg
Waasland_Getijdenmolen_Rupelmonde.jpg
Getijdenmolen_Rupelmonde.jpg

De getijdenmolen in Rupelmonde kent een rijke geschiedenis. Al in de zestiende eeuw dreven eb en vloed hier een groot waterrad aan. De vier zware molenstenen vermaalden tarwe, rogge en boomschors. In de middeleeuwen was de getijdenmolen van groot economisch belang, net als de Schelde zelf. De scheepstol die er geïnd werd, dikte de stadskas van Rupelmonde flink aan. De molen werd intussen gerestaureerd en geklasseerd als beschermd monument. Bovendien werkt hij nog steeds, wat een bezoek de moeite waard maakt.

Centrum Nautisch Rupelmonde

Tot eind vorige eeuw floreerde de scheepsbouw in Rupelmonde. Tal van mijnenvegers, tankers, sleepboten en baggerschepen schoven er het water in. Vandaag is de oude scheepshelling het enige overblijfsel van de eens zo bloeiende scheepwerf Chantier Naval de Rupelmonde, die in 1995 op de fles ging. De lokale vzw Tolerant wou dit erfgoed niet laten verloren gaan en bouwde samen met de gemeente Kruibeke een loods met een demonstratieruimte. In het Centrum Nautisch Rupelmonde kan je zien hoe oude schepen worden gerestaureerd en kom je meer te weten over de vroegere Vlaamse en Zeeuwse scheepvaart. Vaste openingsuren zijn er niet, maar de toegang is vrij, wanneer de poort open staat.

Ringdijk

ringdijk-Kruibeke-tov.jpg

De nieuw aangelegde ringdijk beschermt de woonkernen van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde en zorgt ervoor dat het binnenstromende Scheldewater binnen de grenzen van het gecontroleerde overstromingsgebied blijft. De zes kilometer lange waterkering vormt meteen ook de begrenzing van het gebied. De ringdijk werd opgetrokken uit grond die afkomstig is van de vroegere polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde, de Schelde, de uitgraving van het Deurganckdok en de afgraving van de Ketenissepolder. Een geasfalteerd jaagpad ernaast nodigt fietsers uit om zich ver van alle verkeersdrukte tussen Kruibeke, Bazel en Rupelmonde te verplaatsen.

Coninckshofke

Dit negentiende-eeuwse jachtpaviljoen was eigendom van de bankiersfamilie Waterschoot, die het tijdens de zomer als buitenverblijf gebruikte. In 1882 ging het familiebedrijf failliet en kwamen het gebouw en de tuin vol fruitbomen in handen van ene meneer Coninck, die het meteen ook zijn naam gaf. Veertig jaar later wisselde het paviljoen opnieuw van eigenaar. Anna Van Raemdonck produceerde er zalfjes en confituren. Haar puistenzalf was bijzonder vermaard in de streek, hoewel Anna er geen geheim van maakte dat het goedje hoofdzakelijk uit kattenvet bestond. Tijdens de jaren zestig moest Anna na een rechtszaak noodgedwongen stoppen met haar kwakzalverij.

Veer Bazel-Hemiksem

veer Bazel Hemiksem (1).jpg
veer Bazel Hemiksem(2).jpg

Reeds in de dertiende eeuw bestond er een veerdienst over de Schelde van Bazel naar Hemiksem. In die tijd maakte het deel uit van een belangrijke verkeersader. De paters van de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem hadden immers eigendommen in Bazel en omstreken. Later werd het Kallebeekveer door de inwoners van de omliggende gemeenten gebruikt om te pendelen van en naar de bedrijven aan de overkant van de Schelde. Vandaag is het vooral bij fietstoeristen en wandelaars in trek, die de overtocht combineren met een bezoek aan het overstromingsgebied of het kasteel van Wissekerke. 

Rupelmondse kreek

waasland_rupelmondse kreek_kruibeke.jpg

De Rupelmondse Kreek kwam tot stand na een dijkdoorbraak in 1715. De polders stroomden onder water en de bres in de dijk werd pas na drie jaar gedicht. Vandaag is de waterplas bijna 10 ha groot. Bij de aanpassingswerken in het kader van het Scalluvia-poject kreeg ook de kreek een nieuw kleedje. De oevers werden afgeschuind en gevrijwaard van menselijke bouwsels en exoten. De oeverzones zijn immers belangrijk als leef- en voortplantingsgebied voor heel wat vis- en vogelsoorten. Ook de bever voelt zich er vandaag opnieuw thuis. De Scheldemoerassen waren altijd een natuurlijke biotoop voor bevers, tot ze in het midden van de negentiende eeuw werden uitgeroeid.

Karpershuisje

Karpershuisje Rupelmondse Kreek.jpg

Aan de rand van de Rupelmondse Kreek prijkt het Karperhuisje, een van de weinige bouwsels die de aanpassingswerken in de polders overleefden. Het Karperhuisje werd opgetrokken uit gerecycleerde materialen. Daardoor lijkt het ouder dan het in werkelijkheid is. Het gebouw dateert van 1961.

Rupelmonde