Het Sigmagebied

GECONTROLEERDE OVERSTROMINGSGEBIEDEN

Het sigmagebied wil wateroverlast voorkomen via het Sigmaplan. Op tal van locaties krijgen de Durme en de Schelde de nodige speelruimte om buiten hun oevers te treden zonder gevolgen voor de plaatselijke bevolking. Het Sigmaplan combineert overstromingspreventie met natuurontwikkeling, wat zorgt voor unieke wandelmogelijkheden.

> Bekijk meer info over het Sigmaplan

Oeverlopen loodst je langs vier Sigmagebieden

Het Tielrodebroek

Dit gebied in Tielrode werd in een eerste fase van het Sigmaplan omgevormd tot een overstromingsgebied van 97 ha, omringd door een dijk die aan rivierzijde werd verlaagd, zodat het Scheldewater bij stormvloed in de polder vloeit.

De Polders van Kruibeke

De polders vormen samen het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen. Het 600 ha grote gebied zal volledig afgewerkt zijn in 2017 en speelt met veiligheid, natuur en recreatie drie belangrijke troeven uit.

Het Schouselbroek

Het Schouselbroek in Temse en Steendorp zou volgens de plannen worden ingericht als een gecontroleerd overstromingsgebied met getijdennatuur. Eb en vloed zullen er dan waardevolle slikken en schorren doen ontstaan.

De Durmevallei

Deze vallei bestaat uit meerdere kleine overstromingsgebieden. Het Sigmaplan zorgt voor bijkomende waterberging, het temperen van het getij stroomopwaarts en het verbeteren van de afwatering van de achterliggende gebieden.