Bever fietsroute

Sluit de kaart
Close map sidebar
Toggle map sidebar

Bever fietsroute

Length
39,0 km
Time
2u 10m
Terrain
94% Verhard

Callebeekstraat 261, 2620 Hemiksem

Toon het startpunt op de kaart

Fietsknooppuntenbord

Bekijk het routebord
Meer stops in de buurt
Stops sluiten
Meer stops langs de route?
Terug naar de kaart
Verharde weg
Onverharde weg
Meer info en stops bekijken

Routebeschrijving

Tussen Temse en Kruibeke neemt de Schelde alleen maar toe in grandeur. Dat is zeker het geval ter hoogte van Rupelmonde, waar zowel de Rupel als het Zeekanaal naar Brussel in de rivier uitmonden. De overstromingsgebieden langs deze route zijn dan ook indrukwekkend, met de Polders van Kruibeke als een van de kroonjuwelen.

Opgelet!
  • Door herstellingswerken is de Scheldedijk in Kruibeke afgesloten. Er is wel een omleiding voorzien. Meer info vind je op de website van de gemeente Kruibeke.
Startpunt

DeWaterbus

Waasland_DeWaterbus.jpg

Hemiksem is slechts een boogscheut van Antwerpen verwijderd. Sinds 2017 verzorgt DeWaterbus een rechtstreekse verbinding naar de grote Scheldestad, met een tussenstop in Kruibeke. Honderden pendelaars maken dagelijks gebruik van het traject over het water, maar ook tal van toeristen nemen DeWaterbus voor een uitstap naar de Polders van Kruibeke. Extra troef: de fiets kan gewoon mee op de boot. Zo sta je vanuit Antwerpen op een paar minuten aan het vertrekpunt van de route. 

Knooppunt 70-30

Sint-Bernardusabdij

Kopie van horizontale foto nieuwe websites - Sint-Bernardusabdij.jpg

De Sint-Bernardusabdij is een van de opvallendste gebouwen van Hemiksem. Reeds in de 13de eeuw waren hier monniken actief. Wellicht waren ze nauw betrokken bij de ontginning van klei in de Rupelstreek, en dus bij het maken van baksteen. In 1672 brandde de abdij grotendeels af. De huidige gebouwen dateren uit de 17de en 18de eeuw en deden achtereenvolgens dienst als maritiem hospitaal, correctionele gevangenis en militair depot. Vandaag zijn het administratief centrum, het Heemmuseum en het Gilliot&Roelants Tegelmuseum er gevestigd.

Knooppunt 34

Oud Tolhuis

In het midden van de 12de eeuw bouwden de graven van Vlaanderen een tolkantoor op de Brabantse kant van Schelde en Rupel. Alle boten moesten er aanmeren om tol te betalen. Naast het tolhuis stond een kleine schipperskapel. Daar konden de schippersgezinnen even aan land gaan voor gebed. De gebouwen staan er nog steeds en zijn mooi gerestaureerd. De kapel is omgevormd tot taverne Oud Tolhuis, die samen met taverne Tolhuis Veer een aangename rustplek biedt voor de talrijke fietsers en wandelaars die er passeren. Het oorspronkelijke veer over de Rupel lag honderd meter verderop en was een van de oudste privéveren van het land. Een halve eeuw geleden trok de laatste veerman er de boot aan wal. Pas in 2002 werd er opnieuw een veerdienst tussen beide oevers opgestart.

Knooppunt 34-31

Noordelijk eiland

noordelijk eiland luchtfoto.jpg
Noordelijk Eiland.jpg

Het Zeekanaal Brussel-Schelde ontstond in 1997 na het doortrekken van het Kanaal van Willebroek – een van de oudste bevaarbare kanalen van België – naar de Schelde. Sindsdien monden de Rupel en het Zeekanaal op dezelfde hoogte in de Schelde uit. Bij de aanleg van de Zeesluis van Wintam ontstond een eiland tussen de oude en de nieuwe loop van het Zeekanaal en de Rupel. Daar groeide een gevarieerd landschap met een afwisseling van wilgenstruwelen, zandduinen, slikplaten en zoetwaterpartijen: een echte trekpleister voor vogels. Blonde d'Aquitaine runderen dragen er bij tot het natuurbeheer. Rond het eiland ligt een goed toegankelijk fiets- en wandelpad om van al dat moois te genieten.

Knooppunt 36-01

Hingene & Kasteel d’Ursel

Kasteel d'Ursel Hingene 1.jpg
1.jpg

De dorpskern van Hingene wordt gedomineerd door het fraaie kasteel d’Ursel. Vier eeuwen lang was het de favoriete zomerstek van de hertogvan Ursel en diens familie. Sinds 1994 is het kasteeldomein in handen van de provincie Antwerpen. Er worden tentoonstellingen, concerten en rondleidingen georganiseerd. Je kunt er ook logeren in het gerestaureerde Atelier van Antonine, het voormalige schildersatelier van de hertogin, of in het Laathof, een groepsverblijf voor maximum 76 personen. Het park rondom het kasteel is dan weer een uitgelezen picknickplek. Voor wie zich liever laat bedienen, zijn de terrasjes van brasserie Lindehof, eet- en praatcafé De MessinC en estaminet In d’Oude Poort rondom het kasteeldomein aan elkaar gewaagd.

Knooppunt 01

Oudbroek-Schellandpolder

De kaarsrechte Notelaerdreef leidt je dwars door Oudbroek-Schellandpolder, dat als Sigmagebied wordt ingericht. Bij stormtij zal de polder water opvangen om de achterliggende woonkernen te ontzien. De populierenbossen maken er plaats voor natuurlijke moerasbossen, met bomen die graag met de voeten in het water staan. Het paviljoen De Notelaer maakte oorspronkelijk deel uit van het kasteeldomein.De adellijke familie kwam er om te dineren of om gasten te ontvangen. Er bevond zich ook een schipperswoning en een herberg voor het volk. Sinds 1968 is het beschermd als monument. Er is een uitgebreid jaarprogramma met tentoonstellingen, wandelingen en concerten. Hou zeker ook halt voor een stukje Notelaertaart op basis van cacao, kaneel en nootjes.

Knooppunt 75

Temse

Scheldebrug Temse.jpg

Wie Temse binnenrijdt via de brug over de Schelde, waant zich even in een heuse metropool. De moderne woonblokken van De Zaat, de buurt waar vroeger grote zeeschepen werden gebouwd, in combinatie met de wijdse rivier geven de stad een grootstedelijke aanblik. Even verpozen doe je in een van de talrijke horecazaken aan de waterkant. Voor een streepje geschiedenis kan je terecht in het Priester Poppe Museum of het Gemeentemuseum, met ruime aandacht voor het scheepsbouwverleden.

Knooppunt 74

Schouselbroek

Schouselbroek2-tov.jpg
Schouselbroek-tov.jpg
waasland_schouselbroek_temse.jpg

Het Schouselbroek werd in de 13de eeuw ingedijkt op vraag van de Gentse Sint-Pietersabdij en was een van de eerste polders langs de Schelde. In het gebied liggen verschillende ‘wielen’ of waterplassen die bij dijkbreuken door het kolkende Scheldewater werden uitgeschuurd.

In het kader van het Sigmaplan wordt het Schouselbroek omgevormd tot een gecontroleerd overstromingsgebied, om water te bergen bij extreem hoogtij. Dankzij het spel van eb en vloed zal het natuurgebied zich ontwikkelen tot een waardevol slikken- en schorrengebied.

Knooppunt 86

Rupelmonde

Getijdenmolen_Rupelmonde-1.jpg

Vanaf de 12de eeuw ontwikkelde Rupelmonde zich tot een belangrijke handelsplaats, waardoor het stadsrechten verwierf. Het Scheldedorp is vooral bekend als de geboorteplaats van Gerardus De Creemer (1512-1594), die als Mercator de basis legde van de moderne cartografie. In de Graventoren, een restant van de vroegere waterburcht waar Mercator ooit gevangen zat, werd een museum aan de man gewijd. Vlakbij staat een oude getijdenmolen, die door eb en vloed werd aangedreven om tarwe, rogge en boomschors te malen. De molen werkt nog steeds en is beschermd als monument. Ook opmerkelijk is de Westhinder, een van de drie drijvende vuurtorens die tot eind jaren tachtig op zee werden gebruikt en die sinds 2002 aangemeerd ligt in Rupelmonde. De twee andere exemplaren zijn in het bezit van de steden Antwerpen en Oostende. Een natje of droogje haal je in restaurant Scaldiana of taverne Scheldeland, beide met uitzicht op de Schelde.

Knooppunt 72-70

Polders van Kruibeke

Polders van Kruibeke 4 David Samyn.jpg
Polders van Kruibeke 2 David Samyn.jpg
Waasland_Kruibeke_arcadebogen in Polders van Kruibeke Bazel.jpg

Door hun grote waterbergingsvermogen zijn de Polders van Kruibeke een belangrijke schakel in de keten van overstromingsgebieden langs de Schelde. Als het gebied in werking treedt, neemt de druk op de dijken verder landinwaarts af. Op sommige plekken krijgen slikken en schorren opnieuw vrij spel. Elders werd er hard gewerkt om de zeldzame elzenbroekbossen in ere te herstellen. Zo ontstaat er een ideale leefomgeving voor heel wat kwetsbare planten- en diersoorten. Enkele jaren geleden keerde de bever terug naar het gebied, en ook de visarend kreeg een uitnodiging in de bus. In de Polders van Kruibeke is het heerlijk fietsen en wandelen op de nieuw aangelegde infrastructuur. De route leidt je via de Rupelmondse Kreek en de nieuw aangelegde Ringdijk rond het gebied naar het Kallebeekveer tussen Bazel en Hemiksem.

Eindpunt

DeWaterbus

Wie z’n fietstocht liever in Antwerpen afrondt, fietst bij Knooppunt 71 rechtdoor naar de Kruibeekse halte van DeWaterbus.