Barbierbeek wandelroute

Sluit de kaart
Close map sidebar
Toggle map sidebar

Barbierbeek wandelroute

Length
8,4 km
Time
1u 40m

O.L.Vrouwplein, 9150 Kruibeke

Toon het startpunt op de kaart

Barbierbeek routebord

Bekijk het routebord
Meer stops in de buurt
Stops sluiten
Meer stops langs de route?
Terug naar de kaart
Meer info en stops bekijken

Routebeschrijving

In de noordelijke punt van de Polders van Kruibeke krijgen eb en vloed vrij spel. Dankzij een ingenieus in- en uitwateringssysteem komt een deel van het gebied dagelijks onder water te staan.

Startpunt

Kerk Kruibeke

Kerk Kruibeke Jan Darthet.jpg

De kerk van Kruibeke is het startpunt voor de Barbierbeek wandelroute. Volgens sommige geschiedschrijvers zou Kruibeke ontstaan zijn als een gehucht van Bazel, en werd het pas in de dertiende of veertiende eeuw onafhankelijk. De plaatsnaam verwijst naar het vele kruidgewas dat er rond de beken groeide. Kruibeke was lange tijd een burgerlijk bolwerk met prachtige herenhuizen rond de kerk. Het statige art-nouveauhuis 'De Valcke', rechtover de kerk, is een stille getuige van dat verleden. Niettemin bleef het landelijke karakter van Kruibeke grotendeels bewaard, met vaak fraai gelegen hoeven rond de dorpskern.

Ringdijk

Ringdijk Kruibeke 2 - W&Z.jpg
Ringdijk Kruibeke 3 - W&Z.jpg
Ringdijk Kruibeke 4 - W&Z.jpg

De nieuw aangelegde ringdijk beschermt de woonkernen van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde en zorgt ervoor dat het binnenstromende Scheldewater binnen de grenzen van het gecontroleerde overstromingsgebied blijft. De zes kilometer lange waterkering vormt meteen ook de begrenzing van het gebied. De ringdijk werd opgetrokken uit grond die afkomstig is van de vroegere polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde, de Schelde, de uitgraving van het Deurganckdok en de afgraving van de Ketenissepolder. Een geasfalteerd jaagpad ernaast nodigt fietsers uit om zich ver van alle verkeersdrukte tussen Kruibeke, Bazel en Rupelmonde te verplaatsen.

Kasteel Altena

Kasteel Altena Kruibeke.jpg

Het kasteel Altena werd in 1594 als waterburcht gebouwd, ter vervanging van een kasteel op dezelfde plaats, dat tien jaar eerder door een brand werd verwoest. Vandaag is het eigendom van de Congregatie van de Broeders van Liefde in Gent, die er een vormingscentrum in onderbracht. Novicen uit alle hoeken van de wereld volgen er opleidingen in psychiatrie, ergotherapie en management vooraleer ze in hun land van herkomst tot de kloostergemeenschap toetreden.

CosmoGolem

CosmoGolem.jpg

Aan de Scheldelei torent een imposante verschijning boven het polderlandschap uit. De houten reus CosmoGolem is een ontwerp van kunstenaar Koen Van Mechelen, die het gevaarte reeds in 1986 verwezenlijkte. Het kunstwerk staat symbool voor universele kinderrechten. Wereldwijd staan er meer dan dertig Golems verspreid, maar die van Kruibeke is met zijn zes meter de hoogste. In 2014 werd de reus per schip naar zijn eindbestemming gevoerd. De leerlingen van de Kruibeekse scholen kregen de opdracht om de armen van de Golem met kleurrijke motieven te versieren en hun wensen, dromen en boodschappen voor de wereld via een luikje aan diens hart toe te vertrouwen.

Kortbroek

Kortbroek Kruibeke.jpg
Kortbroek kijkwand TOV.jpg

De voormalige zandopslag voor de aanleg van de ringdijk werd in 2012 omgetoverd tot het Kortbroek, een natuurgebied waar al wat vliegt en zwemt zich in z’n nopjes voelt. Centraal in het gebied liggen twee visvijvers: de ene is voorbehouden voor wedstrijden, de andere kreeg met wuivende rietkragen en rust- en paaiplaatsen voor vissen een natuurlijke inrichting. Via een vogelkijkwand laten de talrijke watervogels zich rustig observeren.

Veer Kruibeke - Hoboken

Veer Kruibeke-Hoboken.jpg

De veerdiensten over de Schelde zijn van oudsher belangrijk voor de tewerkstelling in de regio. Heel wat Kruibekenaars, Bazelaars of Rupelmondenaars trokken elke dag door de polder naar het veer in Kruibeke of Bazel om te werken op de scheepswerven, terwijl hun zonen aan de overkant school liepen en hun vrouwen en dochters gingen kuisen bij hun ‘madam in de stad’. Ten behoeve van de pendelaars telden de wegen naar het veer een twintigtal cafés en herbergen. Die verdwenen grotendeels nadat het oude veer in Kruibeke tijdens de Tweede Wereldoorlog werd vernietigd. Er kwam een nieuwe veerdienst, met plaats voor 500 mensen en afvaarten om het half uur. De veerboot is nog steeds een populair transportmiddel, die het gebied ook goed bereikbaar maakt vanuit Antwerpen.

Scheepswerf Boel

Smulders Projects.jpg

De rust in het poldergebied contrasteert fel met de industriële bedrijvigheid aan de overkant van de Schelde. Eén gigantische loods springt bijzonder in het oog. Vandaag produceert de firma Smulders Projects er windturbines, ooit was het een bloeiende scheepswerf onder de vlag van Cockerill Yards, waar in de hoogdagen meer dan 3.000 scheepsbouwers actief waren.

Scheldedijk

De oude Scheldedijk kreeg een nieuwe functie als overstroombare dijk. De acht kilometer lange waterkering werd verlaagd en verhard met gevezelde open asfalt. Doordat die grasgroei toelaat, kreeg de nieuwe dijk meteen ook een mooi groen jasje. Wanneer een hevige noordwesterstorm samenvalt met het springtij, stroomt de top van de stormgolf over de dijk. Het overstromingsgebied bergt dat teveel aan water op, zodat het waterpeil in de Schelde stroomopwaarts zo’n veertig centimeter minder hoog wordt.

Kruibekeekse en Bazelse Kreek

waasland_kruibeekse bazelse kreek.jpg

In het poldergebied liggen drie kreken: de Kruibeekse, de Bazelse en de Rupelmondse Kreek. Ze ontstonden na de grote overstromingen van 3 maart 1715 en zorgen vandaag voor een aangename afwisseling in het landschap. De Kruibeekse Kreek was vroeger bijzonder in trek bij vissers. Zo’n vijftig jaar geleden kon je voor vijf frank een dagkaart aanschaffen. Door de slechte waterkwaliteit van de Barbierbeek kwam daar echter een eind aan. Nu het Scheldewater het gebied twee keer per dag overspoelt, zal het zoet water in de kreek – en dus ook de vegetatie – van samenstelling veranderen. Vissen kan vandaag nog in de Bazelse Kreek en het Kortbroek.

Compartimenteringsdijk

De compartimenteringsdijk herinnert aan de historische opdeling van de Polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Vandaag vormt de dijk de grens tussen de getijdennatuur in het noorden en de mix van getijdennatuur, weidevogelgebied en bossen in het zuiden. 

Barbierbeek

waasland_barbierbeek_kruibeke.jpg

De Barbierbeek ontspringt in Sint-Niklaas en vormde jarenlang de natuurlijke grens tussen de dorpen Kruibeke en Bazel. De waterloop stroomde dwars door de polders en mondde via de Kruibeekse Kreek uit in de Schelde. Bij hevige regenval trad de beek vaak buiten de oevers, waardoor hij in het verleden voor flink wat wateroverlast zorgde. Bij de aanleg van het overstromingsgebied kreeg de Barbierbeek een nieuwe, bredere bedding. Een wachtbekken aan de rand van Bazel leidt het water via kokers doorheen de ringdijk, waar de Barbierbeek het door de polder via de uitwateringsconstructie in Kruibeke naar de Schelde brengt.

Eindpunt

Kerk Kruibeke